Sovelluksen lyhyet käyttöohjeet

1. Kirjoita joukkueiden nimet yllä oleviin kenttiin

2. Klikkaile laukauksia ja paikkoja kenttäkuvaan

Kotijoukkueen laukaukset kirjataan ensisijaisesti oikealle ja vierasjoukkueen laukaukset vasemmalle. Päädyt saa vaihdettua laittamalla rastin yläpuolen “Käännä”-ruutuun.
Jos kartassa on jo laukauksia, niiden sijainnit peilataan toiselle puolelle.

Laukova joukkue määräytyy ensisijaisesti kenttäpuoliskon perusteella, joten omalta puolelta lauottuja laukauksia ei voi kirjata oikeaan sijaintiinsa. Maalitodennäköisyyksien kannalta nämä laukaukset ovat hyvin marginaalisia. Jos näyttäjä näkee niissä kuitenkin jotain hyötyä, ne voi kirjata keskiviivan paikkeille.

Eri joukkueiden laukaukset tulee kentälle eri värisinä. Kenttäkuva pienenee hieman ensimmäisen klikkauksen yhteydessä, sillä oikealle puolelle tulee värien selite näkyviin.

Joukkueiden värit saattavat vaihtua keskenään alussa, mutta sillä ei ole käytännön kannalta mitään väliä.

3. Määritä muut muuttujat

Klikkauksesta kenttäkuvan oikealle puolelle kirjautuu laukaisudataa. Joukkue ja x/y -koordinaatit tulevat automaattisesti. Lisäksi käyttäjä voi määrittää läpisyötön tb-sarakkeeseen ja suoran vapaapotkun fk-sarakkeeseen. Maalitodennäköisyys lasketaan automaattisesti taulukkoon. Estimaattiin voi tehdä korjauksia “käsin”, laittamalla Malli-sarakkeeseen arvoksi Oma. Tuolloin arviota ei lasketa mallilla, vaan käyttäjä asetetaa arvion itse.

4. Laske kooste ottelusta

Alla oleva Laske xG-kooste laskee joukkueiden xG-summat oikean puolen taulukosta.

Jos sovellus kaatuu kesken käytön Voit käynnistää sen uudelleen päivittämällä selaimen, mutta sitä ennen kannataa ottaa laukaisudata talteen oikean reunan taulukosta. Sen voi liittää uudelleen datataulukkoon.

Malli

Taustalla oleva malli on rakennettu yksinkertaistamalla Caleyn 2014 julkaisemia mallin parametreja ja sijaintilaskelmia. Kyseisessä mallissa laukaukset on jaoteltu seitsemään eri kategoriaan. Tässä mallissa käytetään pelkkää artikkelin Regular Shot -malliin pohjautuvaa kaavaa, ja mallin parametreja on korjailtu omien tutkimusteni mukaisesti.

  1. Vapaapotkujen parametri on mielestäni virheellinen, sillä mallin tuottamissa todennäköisyysestimaateissa vapaapotkut lähellä boksia ovat yli 0.30 ja korkeimmillaan lähes 0.60 hyvin lähellä 16.5 metrin rajaa. Olen korjannut vapaapotkuparametria tuottamaan likimain oman xG-mallin mukaisia arvoja.

  2. Pienen kulman laukaukset lähellä päätyrajaa tuottavat alkuperäisellä kaavalla hyvin optimistisia arvioita. Kyseisten laukausten xG:n laskentaan on rakennettu erillinen kaava, joka korjaa artikkelin suhteellisen kulman laskentaa. Pienten kulmien laukaukset estimaatit saattavat silti olla hieman arvelluttavia.

Suosittelen kuitenkin käyttämään omia säätöjä melko usein, sillä malli antaa estimaatin vain keskivertolaukaukselle. Rangaistuspotkujen kanssa laukauksen voi merkitä pilkun kohdalle, ja xG kannattaa asettaa omana arviona.

Yleisesti rangaistuspotkuissa käytetään arvoa 0.75, mutta riippuen maaliodotusarvojen käyttötarkoituksesta, moni käyttää rangaistuspotkuissa tätä matalampia arvoja. Jos maaliodotusarvon tavoitteena on kuvata joukkueen suoritustasoa, ennemmin kuin yksittäisten laukausten maalitodennäköisyyttä, kannattaa mm. kevyesti tuomittuihin tilanteisiin tai henkilökohtaiseen virheeseen liittyviin rangaistuspotkuihin käyttää matalampaa arvoa.

Mallin tuottamien todennäköisyysestimaattien lämpökartta näyttää tältä.